"Enter"a basıp içeriğe geçin

Nasıl Daha Yaratıcı Olunur?

Girişimciliğin, bir şirketi, ürünü veya hizmeti tüketicilerin maruz kaldığı seçimler karmaşasında öne çıkarmanın etkili bir yolu olduğu biliniyor.

Girişimcilik, yeni fikirlerin bireyler veya şirketler (birey grupları) tarafından kavramsallaştırılmasıyla başlayan süreçtir. Bunu en umut verici fikri seçme, değerlendirme, doğrulama ve ardından fikrin uygulanması izler. Görüldüğü gibi, girişimciliğin en önemli ve temel faktörü, tüm süreci başlatan yaratıcı düşüncedir.

Yaratıcılık, girişimciliğin saf özüdür ve onu geleneksel iş tekniklerinden ayırır. Ancak bu, şu soruyu sormaya yöneltir: Yaratıcı düşünceyi tetikleyebilecek veya artırabilecek herhangi bir uygulama var mı? Bir girişimci herhangi bir kaynaktan yardım, ilham veya fikir alabilir mi?

Bu makale, bu soruların cevaplarını bulmayı amaçlamaktadır. 1) yaratıcılığa giriş, 2) yaratıcılığın neden önemli olduğu ve 3) nasıl daha yaratıcı olunacağına bakacağız.

YARATICILIĞA GİRİŞ

Yaratıcılık nedir?

Yaratıcılık, hayal gücünü gerçeğe dönüştürme uygulaması veya sanatıdır. Bu iki aşamalı bir süreçtir, önce yeni bir fikri (hayal gücü) düşünmek ve sonra onu uygulamaya koymak. Yaratıcı bir kişi, çevreleyen ortamı diğerlerinden farklı bir şekilde algılar, ilgisiz nesneler veya fenomenler arasında gizli bağlantılar bulur. Tüm bunların amacı nihayetinde bir soruna çözüm bulmaktır.

Yaratıcılık, “yenilik” kavramıyla yakından bağlantılıdır. Olası en az şekilde olsa bile, başka türlü mevcut ürünlerden veya hizmetlerden farklı olan bir şeyi düşünmeyi içerir. Bu, işleri halletmenin yeni bir yolu, yeni bir metodoloji ve hatta yeni bir ürün olabilir. Yaratıcılık bilinmeyeni bilinir hale getirir, var olmayanı var eder.

Günümüzün hızla değişen demografik, politik ve ekonomik durumunda, bireysel ya da şirket olarak hiçbir girişimci, değişimin ve buna bağlı sorunların ve risk faktörlerinin fırsata dönüştürülebileceğini fark etmeden başarılı olamaz. Sorunları veya fırsatları tanımak ve daha sonra değerli çözümler bulmak (yaratmak) bir girişimcinin işidir.

Girişimcilik – Yaratıcılık – İnovasyon

Daha önce tartışıldığı gibi yaratıcılık, bir soruna yeni bir çözüm algılama ve geliştirme becerisidir. Bir girişimci girişimde merdivenin ilk basamağı olması açısından çok önemlidir.  Ayrıca, yeni bir girişimin yaratılması için yenilik şarttır. Yaratıcılık gerekli bir kısımdır, ancak yenilik olmadan sadece hayal gücüdür. İnovasyon, bu fikirleri bir sonraki seviyeye taşıyor. Bir bakıma inovasyon, yaratıcı hayal gücünün başarılı bir şekilde uygulanmasıdır ve her ikisinin birleşimi de girişimciliktir.

YARATICILIK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yaratıcılık, zekadan daha yüksek bir başarı şansı verir.

Zeki misin? Hesaplamada iyi misin yoksa teknoloji dahisi misin? Ama yeterince yaratıcı mısınız? Genellikle hizalanmayan noktaları birleştirmede iyi misiniz? Zeka ve teknik beceriler, işyerinde kesinlikle size bir avantaj sağlar, işinizi yönetmenize ve görevleri daha hızlı ve daha iyi yapmanıza yardımcı olur. Ancak hayal edebilmek ve yaratabilmek için yeni bir girişimin daha fazlasına ihtiyacı var. Girişimcilik çabanızda, zekanız işinizi yönetmenin sonraki aşamalarında size yardımcı olabilir, ancak yeni bir şey yaratmak için inovasyon işe yarayacaktır.

Girişimciliğin belirsiz yolunda yaratıcılığa güvenebilirsiniz.

Pek çok insan sonuçları kontrol etmeye çalışırken zamanını ve enerjisini boşa harcıyor. Birçoğu bunun bir illüzyon olduğunu zor yoldan öğreniyor ve ne kadar erken fark edilirse o kadar iyi. Girişimciliğin özü, risk almak ve işlerin nasıl sonuçlanacağını bilmemektir. Yaratıcı düşünce, bir girişimciyi gerekli esneklik ve hayal gücü ile donatabilir. Belirsizlikler herhangi bir kurala uymaz, bu nedenle bunlarla baş etmenin en iyi yolu, yaratıcılık gibi, onlarla başa çıkmanın oldukça şekillendirilebilir bir yolunu bulmaktır. Sonucu bilmemek korkutucu olabilir, ancak bir girişimci bunu kucaklar ve mükemmelleşmesi için bir fırsat haline gelir.

Yaratıcı düşünme, harika girişimciler yapar.

Yaratıcılık sadece girişimciliğin önemli bir bileşeni değildir; aynı zamanda girişimci başarı ile de ilişkilidir. Girişimcinin şirketi büyüme yönünde yönlendirmesini sağlar. Yaratıcılık, bilinmeyene uyum sağlama ve teknoloji, müşteri tercihleri ​​ve iş eğilimleri şeklinde değişimi kucaklama yeteneğini artırır. Bugünün iş başarısı, yeni pazarlar, yeni ürünler / hizmetler sunma veya süreçleri veya metodolojileri değiştirerek kullanılmayan alanlara dokunarak gelir. Bunların hepsi risklidir, ancak başarı arayanlar için eşit fırsatlar sunar.

Yaratıcılık, üç öğenin temel işlevidir.

Bir bireyde yaratıcı süreçleri hızlandıran bazı temel faktörler vardır. İnsanlar çoğunlukla motivasyon, doğrudan ilgi veya zorlukları üstlenme tutkusu gibi iç güçler tarafından daha yaratıcı olma eğilimindedir. Diğerleri arasında öne çıkma veya başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir sorunu çözme isteği, yaratıcı düşüncede güçlü bir faktördür.

Özetle, yaratıcı sürecin üç kurucu faktörü uzmanlık, yaratıcılığın temel becerisi ve motivasyondur.

 • Uzmanlık – Uzmanlık, kişinin belirli bir bilgi veya belirli bir teknik beceri ile gelen yeteneğini içerir. Kişinin sahip olduğu, yaratıcı çabalarında ona yardımcı olan temel eğitim ve öğrenmedir. Sonuçta, daha fazla bilgi ve uzmanlık, bir endüstride işlerin nasıl yapıldığının ayrıntılı bir gözlemine yardımcı olur ve sonuçta kişinin farklı yaratıcı şekillerde düşünmesine izin verir.
 • Yaratıcı düşünme becerileri – Yaratıcılığın temel unsuru olan yaratıcı düşünme, kişinin bir probleme farklı şekillerde yaklaşmasını sağlar, öyle ki ondan uygulanabilir ve potansiyel olarak faydalı bir çözüm çıkar. Yaratıcı düşünme ise, kişilik, doğuştan gelen yaratıcı beceri, yaratıcılık artırıcılar bilgisi vb. Gibi diğer birçok faktöre bağlıdır.
 • Motivasyon – Bir kişi motive olursa, onunla ilişkili zorluklara ve risklere katlanabilir ve iş baskısı daha çok zevkli hale gelir. Motivasyon seviyesi ne kadar yüksekse, önemli bir şey yaratma dürtüsü o kadar yüksek olur.

NASIL DAHA YARATICI OLUNUR?

Bir kişinin doğası gereği yaratıcı olup olmadığı veya yaratıcılığın öğrenilip öğrenilemeyeceği tartışılmıştır. Yaratıcılık bir yetenek olarak değil bir beceri olarak algılanmalıdır: öğrenilebilen, geliştirilebilen, üzerinde çalışılabilen ve cilalanabilen bir beceri.

Yaratıcılık Süreci

Yaratıcılık rastgele bir aktivite olsa da, literatürde onu yönlendirmek için bazı kesin adımlar bildirilmiş ve bu da daha iyi bir sonuçla sonuçlanmıştır. Bu adımlar aşağıda açıklanmıştır:

1. Hazırlık

Bu aşama, sorunu tanımlamayı ve mümkün olan her boyutta mevcut olan en fazla bilgiyi toplamayı içerir. Takip edilecek adımların ev ödevi aşamasıdır. Bu, yaratıcı sürecin ilk adımı olduğu için çok önemli bir aşamadır. Bir yanlış adım varsa verimli bir sonuç yoktur, bu yüzden tekrar düşünün: Üzerinde çalışmak için doğru problemi seçtiniz mi? Çözmek için yeterli bilgiye sahip misiniz?

2. Kuluçka

Bu aşamada kişinin zihni tüm enerjiyi bilinçli ve bilinçsiz olarak soruna yönlendirir ve nasıl düzeltileceğine dair farklı fikirler toplar. Bu aşama, görünmez noktaları birleştirmek ve daha önce var olmayan bir yol yapmak gibidir.

Kuluçka aşaması, günlük hayatın koşuşturmasından büyük ölçüde etkilenir. Günlük işlerle uğraşan sürekli vızıldayan zihin, nadiren bir fikir üretecek yer bulur. Yaratıcı zihni çalışmaya devam etmeye teşvik etmek için kesinlikle iç huzur gereklidir.

3. Aydınlatma

Aydınlanma, yaratıcı fikrin bilinçaltı zihni terk edip farkındalık alemine girdiği o içsel andır. Bu aşama, çözüm bulma ve bir kişinin ne yapmak istediğinin net bir resmiyle ilişkilidir. Bir fikir oluşturmak için harcanan zamanın ödülüdür. Güçlü bir fikrin mücevherini bulduğunuzda, aniden onu hayata geçirmek için güçlü bir dürtüye sahip olursunuz ve ilginç bir şekilde, bu ancak yaratıcılığın gerçek özünde yaratılmışsa olur.

4. Doğrulama

Bu aşama, uygulanabilirliği fikrini çapraz kontrol etmek içindir. Zihinde yapılabilir ve karlı görünen şey, gerçek hayatta o kadar iyi olmayabilir. Bu, doğrulama, detaylandırma ve ardından uygulama gerektirir. Fikir uygun olmalı ve hedef tüketicilere bağlanabilmelidir. Doğrulama, bazı sorular sorarak ve ekipten veya güvenilen meslektaşlardan geri bildirim isteyerek yapılabilir.

Yaratıcılık Sürecini Çalıştırın

Yaratıcılığın doğuştan gelen “yeteneği” bir kişiye yardımcı olabildiği kadar, bir beceri olarak geliştirilebilir ve bunu yapmaya yardımcı olan çeşitli uygulamalar vardır.

Yaratıcılık daha çok bir süreç gibidir. Herkes doğuştan bu sürece adım atma yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla, şu adımları izleyerek aslında yaratıcılığı “pratik” yapabilir veya kendimizi daha yaratıcı hale getirebiliriz:

1. Yaratıcı bir çalışma ortamı oluşturun.

Çevre, yaratıcı dürtülerin uyarılmasında veya engellenmesinde önemli bir rol oynar. Yaratıcı bir ortam bir destek sistemi gibi davranır; gevşemeyi teşvik eder ve nihayetinde yaratıcı düşünceleri yumuşatır. Bu nedenle Google ve Facebook gibi büyük şirketler, çalışanlarına yetişkinler için bir oyun alanına benzer çok eğlenceli ve rahatlatıcı bir çevre ortamı sağlamak için üst düzey yatırımlar yapıyor. Amaç, fikirlerin kolayca seslendirilebileceği rahat ve rahatlatıcı bir bölge sağlamaktır. Böyle bir ortamda, alışılmadık ve tuhaf fikirler bile yaratılır.

“Düzensiz” veya dağınık bir ortamın yaratıcılığı artırmaya yardımcı olabileceği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu tür deneylerde, farklı gruplar dağınık ve temiz/düzenli ortamlara yerleştirildi. Dağınık bir odada grup performansının temiz odadakilere göre anlamlı derecede daha iyi olduğu görüldü. Dağınık bir oda, sonuçta yaratıcı fikirlere yol açan rastgele, yapılandırılmamış düşüncelerin oluşumunu teşvik ederken, yapılandırılmış ve düzenli bir yer nadiren yapı ve normların ötesine geçmeyi teşvik eder.

2. Harika yaratıcı fikirler üretmek için farklı disiplinleri birleştirin.

Fikirler tükenir mi? Genelde birbirine bağlı olmayan noktaları birleştirerek gerçekten harika sonuçlar elde edilebilir. Genellikle bir arada bulunmayan alanları birleştirmek çok yenilikçi olabilir. Bu aynı zamanda , daha fazla alakalı kelime sağlanan kişilerin, alakasız kelimeler verilenlere göre yaratıcı hikayeler oluşturamadıkları bir çalışma ile kanıtlanmıştır . Bu teknik aynı zamanda fikirleri kaynaştırma olarak da bilinir. İlgisiz fikirleri kaynaştırmaya yardımcı olabilecek bazı alıştırmalar aşağıda verilmiştir:

 • Uzak şeyleri bağlayın: Örneğin, iki kitap seçin, belirli bir sayfayı ve belirli bir kelimeyi seçin ve ardından bunların nasıl bağlandığına veya bağlanabileceğine dair bir hikaye oluşturun.
 • Bir y benzetimi bulun: Bir ürün seçin ve özelliklerini dikkatle inceleyin. Özelliklerini ayrıntılı olarak açıklayın. Örneğin, bir bıçak ‘keskin’ ve ‘metalik’ olarak tanımlanabilir veya bir şeyi kesmek için aşağıya doğru basınç gerektiren bir şey olarak da tanımlanabilir. Bir sonraki adım, bu özelliklerin sorunu çözmede nasıl yardımcı olabileceğini bulmaktır.
 • Farklı insanlarla tanışın, onların yerinde olmayı hayal etmeye çalışın: Sizin gibi, aynı meslekte olan veya size yakın insanlarla tanışmak veya çalışmak rahatlatıcı olabilir. Kendinizi farklı bir mesleğe ait olduğunuzu hayal etmek veya yeni tanıştığınız biriyle yer değiştirmek, sorunlara farklı bir bakış açısına sahip olmanıza ve çözümler bulmanıza yardımcı olabilir.

3. Yaratıcılığın hem yapıya hem de esnekliğe ihtiyacı vardır.

Yaratıcılığın daha fazla yapıda mı yoksa daha fazla esneklikte mi geliştiği şüphelidir. Gerçek şu ki, en uygun ortamı yaratmak için ikisinin bir karışımını gerektirir.

Yapının yaratıcılık üzerinde hem cesaretlendirici hem de cesaret kırıcı etkileri vardır. Bir yandan, birisi yapıya bağlı kalırsa, kurallara ve rutine uyarsa, beyin yeni çözümler bulmaya yardımcı olan rastgele düşünceyi işleyemez. Bununla birlikte, bir yön, hedef ve hırs duygusu vermek için bazı yapılar önemlidir. Birinin neyi başarmak istediğini bilmek, hedefe ulaşmak için stratejiler geliştirmeye yardımcı olur.

4. Akıllıca ve uygun sorular sorun.

Sorular cevaplara götürür, ancak daha akıllı bir soru sormak size daha da ilginç bir cevap verecektir. Starbucks ve Instagram’ın oluşturulmasına yol açan şey budur. Sahipleri kendilerine basit ama ilgi çekici sorular sordu ve sonuçta harika platformların oluşturulmasına yol açtı.

Akıllı sorular sormak için literatürde bahsedilen bazı teknikler şunlardır:

 • Bir soruyla başlayın, fazla düşünmeyin ve bunun 10 varyasyonunu yapın.
 • Doğru soruya ulaşmak için alternatif sorular oluşturun.
 • Bir problemi farklı bir şekilde ele almak, farklı bir bakış açısı gerektirir.
 • Farklı düşünebilmek için mevcut tüm bilgileri ellerinize alın.
 • Bir sorunu ele alın ve farklı kökenlerden veya etnik kökenlerden insanlara bu konuda ne düşündüklerini sorun. Bakış açınızı onlarınkiyle karşılaştırın.

5. 30 Daire Testi ile kendinizi test edin.

Bu eğlenceli egzersizde, kağıda 30 daire çizmeniz ve bir dakika içinde dairelere nesneler atamanız gerekiyor. Alıştırmanın amacı, nihayetinde fikirlerin yaratılmasına yardımcı olabilecek şeyler arasında daha çeşitli bağlantılar oluşturmaktır.

6. Düzenli olarak yeni bir şeyler öğrenin.

Her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye açık olmak, esnek olmanıza ve yeni fikirlere açık olmanıza yardımcı olur. Yaratıcılık, bir kişi rahatlık bölgesinden çıktığında da en iyi şekilde gelişir.

7. Alışılmadık zamanlarda yaratıcı olmayı bekleyin.

Herkesin karmaşık bilişsel görevler için sabah veya akşam gibi en uygun zamanları vardır. Ancak, bunlar yaratıcı görevler için mutlaka en iyi zamanlar değildir. Bir çalışma, yaratıcılıkla ilgili görevlerin, birileri en az tetikte olduğunda daha kolay gerçekleştirildiğini gösterdi. Bazen insanların bilgiyi yeni ve alışılmadık şekillerde düşünme yetenekleri, çok fazla beyin gücü kullandıklarında gerçekten engellenebilir.

8. Fikirlere ihtiyacınız olduğunda yürüyün.

Yürümek, beyne giden kan akışını artırarak ve masa arkasında gerçekleştirilemeyen görsel uyaranları artırarak yaratıcı uyaranları harekete geçirmenin bir yoludur. Yürümek gibi, can sıkıntısı muhtemelen bazı yaratıcı güçlerle bağlantılı olabilir. Bazı araştırmalar, çoğunlukla bazı olumsuz çağrışımlarla ilişkilendirilmesine rağmen, can sıkıntısının yaratıcı düşünme üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir.

9. Ekibinizi dahil edin ve cesaretlendirin.

Tüm ekibi bir göreve dahil etmenin değerini hiçbir şey değiştiremez. Size bir görev veya fikir hakkında birden fazla bakış açısı sunarak, fikri geliştirmenize ve uygulamaya koymadan önce çapraz kontrol etmenize yardımcı olur. Ayrıca, onlara bir sahiplenme duygusu vererek ve fikirlerine değer verildiğini göstererek takımı motive eder.

Sonuç

Yaratıcılık, girişimci bir çabanın özüdür. Yaratıcı bir destek olmadan bir girişimci ancak başarıyı hayal edebilir. Bu makale, yaratıcı yeteneğin nasıl geliştirileceğini anlamaya yardımcı olur. Birisi yaratıcı olmadığını “düşünürse”, bazı basit rutin görevleri izleyerek kesinlikle yaratıcılığı çalıştırabilir. Tüm hayatınız boyunca masaya yaslanıp bekleyemezsiniz. Kalkmayı ve bir şeyler yapmayı gerektirir. İşin iyi yanı, roket bilimi değil, sokakta yürümek ya da sadece masanızı karıştırmak gibi aktiviteler içeriyor. Bununla birlikte, farklı şeyler denemeniz gerekebilir, ancak günün sonunda büyük ikramiyeyi vurabilir ve eyleme geçirmeye değer bir fikir geliştirebilirsiniz.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir